Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Čo prinesú 5G siete pre bežných ľudí, inteligentné mestá a moderný priemysel?

Technológie
0


Špeciálny projekt

Na aktuálnu tému prínosu 5G sietí a taktiež aj o obavách niektorých ľudí z tejto technológie sme sa porozprávali s Kamilom Anisom, špecialistom technickej podpory predaja Huawei Technologies. 

Aké sú kľúčové výhody 5G sietí pre bežných používateľov. Ako sa siete piatej generácie uplatnia v našich domovoch, mestách alebo zábave?

Výhody, ktoré prinášajú 5G technológie, závisia od viacerých faktorov. Všeobecne na schopnostiach koncových zariadení a konkrétnej implementácie 5G mobilnej siete, ktorá sa môže naprieč jednotlivým operátormi výrazne líšiť. Je však dôležité podotknúť, že 5G je „živý“ štandard, ktorý sa neustále vyvíja a jeho možnosti s pribúdajúcimi funkciami priebežne narastajú.

Pre koncového užívateľa 5G je asi najväčším prínosom to, že môže jednoduchou voľbou koncového zariadenia pristupovať k jednotnej mobilnej 5G sietí, umožňujúcej súbežný prenos dátových tokov úplne odlišnej povahy, od zábavy, cez digitálnu domácnosť a mobilitu, až po najnáročnejšie pracovné aplikácie a formy dištančného vzdelávania, ktoré sú dnes na vzostupe.

Aktuálne máme na trhu niekoľko bezdrôtových technológií pre osobnú komunikáciu, čítajúcu GSM, UMTS, LTE, WiFi, Bluetooth a niekoľko LPWAN štandardov pre internet vecí (NB-IoT, SigFox, LoRA). Každá z týchto technológií bola navrhnutá špeciálne pre daný účel a ich rozšírenie mimo tento manévrovací priestor, je vzhľadom k protichodným požiadavkám prakticky nemožné (krátky vs. dlhý dosah, vysoká vs. nízka hustota spojenia, vysoká vs. nízka alebo nulová mobilita, vysoká vs. nízka spotreba energie, atď.), pričom tieto technológie nie sú medzi sebou navzájom kompatibilné.

Analogicky, ešte donedávna zaberali miesto v našich peňaženkách vernostné či platobné karty, zatiaľ čo dnes je možné platby v kamenných a internetových obchodoch pohodlne realizovať jedinou platobnou metódou, prostredníctvom smartfónu. Akým spôsobom sa platba dostane k obchodníkovi, je už starosťou poskytovateľa tejto služby.

Aký je význam 5G sietí pre infraštruktúru inteligentných miest? Aké sú najväčšie výzvy pri implementácii 5G na mestskej úrovni?

Problematika tzv. inteligentných miest je mnohovrstvová a môže mať veľa podôb, počínajúc nezmyselným míňaním peňazí za nejasné vybavenie mestskej infraštruktúry, až po skutočné zlepšenie života v meste či obci.. Na rozdiel od iných technológií môže 5G okrem vysokej spoľahlivosti ponúknuť aj bezprecedentne vysokú hustotu spojení na km2. Táto unikátna vlastnosť 5G zrejme priláka poskytovateľov senzorických sietí z radov veľkých metropol a miest.

Vysoká priepustnosť 5G nájde uplatnenie aj v menších či odľahlejších mestách, kde nie je ekonomicky výhodné budovať vysokokapacitné pripojenie optickým vláknom. 5G už dnes umožňuje prenášať dáta na vzdialenosť niekoľko stoviek metrov, rýchlosťou v stovkách Mbps, či jednotiek Gpbs. Takéto možnosti boli donedávna úplne nemožné.

Ak sa vízia inteligentných miest skutočne naplní, bude skôr závisieť na schopnostiach miestnych samospráv presadiť riešenia, ktoré obyvateľom zjednodušia život či pohyb po meste. Jednou z možných aplikácií je napríklad efektívna optimalizácia schém mestskej hromadnej dopravy na základe anonymizovaných dát o pohybe cestujúcich a reálneho vyťaženia prepravných liniek. 5G je jedna z možných variantov, ako zaistiť bezpečné a spoľahlivé pripojenie „čohokoľvek“.

Ktoré odvetvia priemyslu, služieb alebo administratívy pocítia najväčšiu akceleráciu rozvoja v dôsledku implementácie 5G sietí?

Táto vec závisí od miery koncentrácie a povahy konkrétnych trhov. Rozhodne nemožno povedať, že by 5G našlo rovnaké uplatnenie v Česku či na Slovensku, kde sa taví oceľ alebo montujú automobily, v porovnaní s Rakúskom či Švajčiarskom, ktoré ťažia prevažne z turistického priemyslu.

Aj napriek tomu, že na niektorých trhoch (hlavne v Ázii) našlo 5G uplatnenie v zložitých priemyselných aplikáciách, akými sú napríklad ovládanie ťažkých strojov na nebezpečných či ťažko prístupných miestach (ťažba nerastných surovín, sklady tovarov a logistické prekladiská), pilotné projekty s využitím 5G technológii sa zväčša zameriavajú na menej kritické oblasti, ako napríklad navigácia samoobslužných vozidiel (AGV) v zásobovacom reťazci a logistike.

Počíta sa aj s nasadením v robotike a automatizácií výrobných procesov, kde je okrem extrémnej spoľahlivosti a rýchlosti odozvy aj veľký dôraz na flexibilitu. Prakticky povedané schopnosť prestavať linku či výrobný proces „za pochodu“, bez nutnosti zložitej manipulácie s kabelážou. 

Tento krok je však podmienený prechodom na „plnokrvné“ 5G s využitím všetkých možností SA architektúry, ktorá ponúka pokročilé funkcie dynamického riadenia zdrojov a výrazne zrýchlenie odozvy dátových tokov.

Ako vnímate obavy z používania 5G sietí zo strany bežnej verejnosti?

Nechcem v žiadnom prípade bagatelizovať vplyv čohokoľvek na ľudské zdravie, ale nálepka „5G“ je v tejto súvislosti nezmyselne stigmatizujúca. 5G využíva na prenos signálu elektromagnetických vĺn, podobne ako akákoľvek bezdrôtová technológia prenášajúca dáta alebo televízny signál.

5G je v tomto ohľade voči ľudskému organizmu dokonca oveľa šetrnejšia, pretože na rozdiel od uniformného pokrývania rádiovým signálom, vyžaduje k preneseniu rovnakého objemu dát oveľa kratšiu dobu expozície, pričom užívatelia, ktorí sa nepodieľajú na prenose dát, môžu vďaka inteligentnému smerovaniu anténového zväzku (3D-beaforming), zostať úplne mimo hlavnej vyžarovacej cesty antény.

Vzhľadom k tomu, že 5G bude pre bežného užívateľov smartfónov na niekoľko nasledujúcich rokov silne previazaná s technológiou 4G LTE, ktorá nás obklopuje doslova na každom kroku a výstavba mobilných sietí všeobecne podlieha prísnym hygienickým normám, nevnímam tieto obavy ako opodstatnené.

 

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať